1. Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.204 din 01.03.2019 ”Cu privire la punerea în aplicare a deciziilor CNC, aprobate prin ordinul 1592 din 25.10.2018 și nr.1699 din 01.11.2018”;
  2. Cadrul de referință al educației timpurii din Republica Moldova. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr. 1592 din 25.10.2018);
  3. Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, revizuit și dezvoltat. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr. 1592 din
  4. Standardele profesionale naţionale ale cadrului didactic pentru educaţia timpurie, Chișinău 2008;
  5. Curriculumul pentru educația timpurie, Chișinău, 2019. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr. 1699 din 15.11.2018);
  6.  Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani în baza Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr.1939 din 28.12.2018);
  7.  Standarde minime de dotare a instituției de educație timpurie (aprobat prin Ordinul MECC nr. 253 din 11.10.2017).